Thông số và ưu điểm

Xe đạp thời trang đường phố cá tính

Xe đạp thời trang đường phố cá tính

2400000đ

Thông số sản phẩm

Thương hiệu: Lovis

 • Chất liệu khung: thép cacbon chất lượng cao
 • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
 • Phân loại màu sắc: Hồng
 • Hệ thống : Bộ Điều chỉnh 7 tốc độ
 • Vành : 26 inch
 • Loại phanh: phanh đĩa trước & sau
 • Đối tượng áp dụng: Nữ
 • Trọng lượng : 15k

  Thông số sản phẩm

   • Thương hiệu: Lovis
   • Chất liệu khung: thép cacbon chất lượng cao
   • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
   • Phân loại màu sắc: Trắng
   • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh
   • Vành : 26 inch
   • Loại phanh: phanh đĩa trước & sau
   • Đối tượng áp dụng: Nữ
   • Trọng lượng : 15kg

  Xe đạp nữ thời trang sắc mầu

  Xe đạp nữ thời trang sắc mầu

  2250000đ

  Xe đạp thể thao thời trang

  Xe đạp thể thao thời trang

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: thép cacbon chất lượng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc:  Xanh Trắng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh
  • Vành : 26 inch
  • Loại phanh: phanh đĩa trước & sau
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • Trọng lượng : 15kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: thép cacbon chất lượng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Xanh/ vành vàng
  • Hệ thống : Bộ điều chỉnh 7 tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Loại phanh: phanh đĩa trước & sau
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • Trọng lượng: 15kg

  Xe đạp thể thao thời trang Tuoring đường phố

  Xe đạp thể thao thời trang Tuoring đường phố

  2400000đ

  Xe đạp thể thao thời trang đường phố cá tính

  Xe đạp thể thao thời trang đường phố cá tính

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Trắng/ vành Xanh nhạt
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Trắng/ vành Trắng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang

  Xe đạp thể thao thời trang

  2250000đ

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Trắng/ Vành Xanh-Hồng

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Trắng/ Vành Xanh-Hồng

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Trắng/ vành Xanh-Hồng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Trắng/ vành Xanh nhạt
  • Hệ thống : Truyền động 7 tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang 7 tốc độ màu trắng/ vành Xanh

  Xe đạp thể thao thời trang 7 tốc độ màu trắng/ vành Xanh

  2400000đ

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Xanh nhạt/ lốp Vàng

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Xanh nhạt/ lốp Vàng

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Xanh nhạt/ lốp Vàng
  • Hệ thống : Truyền động 7 tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Đen/ vành trắng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang màu Đen/vành Trắng

  Xe đạp thể thao thời trang màu Đen/vành Trắng

  2250000đ

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Bạc/ vành Đen A37

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Bạc/ vành Đen A37

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Bạc/ vành Đen
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Đen / vành Đen
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang màu Đen / vành Đen A21

  Xe đạp thể thao thời trang màu Đen / vành Đen A21

  2250000đ

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Tím-Vàng-Hồng A16

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Tím-Vàng-Hồng A16

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Tím-Vàng-Hồng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Bạc-Đen-Trắng
  • Hệ thống : Truyền động 7 tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang màu Bạc-Đen-Trắng

  Xe đạp thể thao thời trang màu Bạc-Đen-Trắng

  2400000đ

  Xe đạp thể thao thời trang Xanh nhạt-Hồng A-09

  Xe đạp thể thao thời trang Xanh nhạt-Hồng A-09

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Xanh nhạt-Hồng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Xanh-Xanh lá cây
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ/ Nam
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang màu Xanh-Xanh lá cây A-35

  Xe đạp thể thao thời trang màu Xanh-Xanh lá cây A-35

  2250000đ

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Đen-Đỏ A-15

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Đen-Đỏ A-15

  2250000đ

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Đen-Đỏ
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Thông số sản phẩm

  • Thương hiệu: Lovis
  • Chất liệu khung: Thép cacbon độ cứng cao
  • Kích thước: 48CM (165CM-170CM)
  • Phân loại màu sắc: Trắng-Hồng
  • Hệ thống : Truyền động không điều chỉnh tốc độ
  • Vành : 24 inch/ 26 inch
  • Lốp :  Lốp khí nén
  • Loại phanh: Đặc biệt phanh đĩa kép dùng cho xe đua
  • Đối tượng áp dụng: Nữ
  • 5 lớp sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường vật liệu không độc hại
  • Trọng lượng : 16kg

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Trắng-Hồng

  Xe đạp thể thao thời trang mầu Trắng-Hồng

  2250000đ

  đ

  Thông số sản phẩm

  đ

  Thông số sản phẩm

  đ

  Thông số sản phẩm

  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA SHOP XE ĐẠP MAILY & CÁC HÃNG XE DO MAILY PHÂN PHỐI

  Khi quý khách hàng mua xe đạp tại các hệ thống shop Xe Đạp MaiLy quý khách sẽ được bảo hành với thông tin theo số điện thoại, tên người mua …. Chính sách bảo hành của Xe Đạp MaiLy chúng tôi và chính sách bảo hành bảo dưỡng của các hãng xe được niêm yết bên dưới. Dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ…

  1. Chế độ bảo hành đối với các sản phẩm xe đạp bán tại Shop Xe Đạp MaiLy được áp dụng cho người sở hữu xe đạp đầu tiên và cả trường hợp xe đạp chuyển nhượng nhưng vẫn còn thời hạn bảo hành.

  2. Chỉ bảo hành cho sản phẩm của khách hàng còn thời hạn bảo hành theo quy định và gửi kèm đến cùng với hóa đơn mua hàng (hoặc sổ bảo hành chính hãng).

  3. Tất cả các sản phẩm , phụ tùng , linh kiện đều được bảo hành miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời hạn bảo hành quy định.

  Điều kiện bảo hành Chi tiết thời gian bảo hành

  Địa chỉ: Số 76 Phú Viên – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội

  Điện thoại: 0899 011982

  Website: https://maily.vn/

   Liên hệ

   Địa chỉ: Số 76 Phú Viên – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội

   Điện thoại: 0899 011982

   Email: [email protected]

   Website: www.maily.vn

   0899 01 1982
   0899 01 1982
   Chat Zalo
   Chat Zalo
   Facebook
   Facebook
   Liên hệ
   Liên hệ